Có những gì trong Composite nha khoa

A. Các thành phần chính trong Composite nha khoa

 • Filler - Hạt độn
 • Resin matrix - Khung nhựa
 • Coupling agent - Chất dính hạt độn với khung nhựa
 • Các hoạt chất phụ gia
Các thành phần chính trong composite nha khoa

B. Filler - Hạt độn

 • Là thành phần được thêm vào để làm giảm sự co của Composite khi trùng hợp

 • Thành phần hạt độn: silica, quartz, ceramic, barium glass, borosilicate glass…

 • Phân loại hạt độn theo kích thước: Hạt độn Macro - Micro - Hybrid - Nano

 • Vai trò của hạt độn với đặc tính Composite:

  • Quyết định đặc tính vật lý: độ cứng - kháng mòn

  • Quyết định đặc tính thẩm mỹ của Composite


C. Resin matrix - Khung nhựa


 • Là thành phần tạo nên phần khung chứa các hạt độn của Composite
 • 
Khung nhựa bao gồm:

  • BIS-GMA: Phần nền cho khung nhựa
  • 
DILUENTS/ CROSSLINK DILUENTS: các chất được thêm vào để:
   • Cải thiện tính chảy dẻo của Composite để nha sĩ dễ thao tác hơn
   • Tạo ra các kết nối chéo trong mạng lưới resin -> tăng cường độ cứng cho Composite

D. Coupling agent - Chất dính hạt độn với khung nhựa


 • Là thành phần kết nối hạt độn với khung nhựa

 • Thường là silane

 • Các yếu điểm silane:
  • 
Nhanh bị bất hoạt trong lọ/tuýp Composite (ảnh hưởng đến hạn sử dụng của Composite)
  • 
Nhạy cảm với nước -> Composite dính nước sẽ làm đứt gãy kết nối silane với hạt độn -> Hạt độn rời khỏi khung nhựa

E. Các hoạt chất phụ gia


 • Stabilizer - Chất ổn định
  • Hoạt chất đóng vai trò giúp khung nhựa không tự nhiên trùng hợp khi chưa có tác động của các chất xúc tác
  • Nó cũng đóng vai trò điều hoà phản ứng của các chất xúc tác với khung nhựa
 • Photochemical catalyst - Chất xúc tác Quang trùng hợp

  • Thường là Camphoroquinone, Acenaphthene quinone, Benzyl
  • 
Bổ sung thêm Amines để điều chỉnh thời gian trùng hợp

  • Mỗi chất xúc tác này có dải sóng ánh sáng kích hoạt khác nhau
 -> Điều này dẫn tới việc cần lựa chọn đèn Quang trùng hợp có bước sóng phù hợp để đảm bảo Composite trùng hợp hoàn toàn

 • Plasticizer - Chất hoá dẻo
  • 
Một dạng dung môi được sử dụng để hoà ta tất cả các thành phần của Composite thành dạng hỗn hợp

Sản phẩm HOT của tuần

composite-đặc-solare-sculpt-49p.vn
GC Vietnam Composite đặc Solare Sculpt - GC
Giá bán ưu đãi400.000₫
Đánh giá
Còn hàng
composite-lỏng-gc-solare-flo-49p.vncomposite-lỏng-gc-solare-flo-49p.vn
GC Vietnam Composite lỏng Solare Flo - GC
Giá bán ưu đãi399.000₫ Giá niêm yết450.000₫
Đánh giá
Còn hàng