Chất lấy dấu đổi màu Tropicalgin - Zhermack

filler

Loại: Fast set (đông nhanh)
Giá:
Giá bán ưu đãi195.000₫

Mô tả sản phẩm

*** THÔNG TIN SẢN PHẨM ***

 • Nhà sản xuất: Zhermack
 • Xuất xứ thương hiệu : 
 • Đóng gói:
  • Tropicalgin đông nhanh gói 453g
  • Tropicalgin đông thường 453g

*** ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM ***

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
 • Tropicalgin là một alginate có màu sắc để sử dụng đa năng.
  Sự biến đổi màu sắc cung cấp cho người thực hành một hướng dẫn trực quan khi xử lý vật liệu để lấy dấu.
  Nó có sẵn trong các phiên bản Thời gian đông kết Nhanh (Fast set) và Cực nhanh (Extra-Fast ) để đáp ứng các yêu cầu đa dạng của các nha sĩ chuyên nghiệp.

 • Đặc trưng: khả năng đổi màu sắc

 •  Sự biến đổi màu sắc cung cấp hướng dẫn trực quan trong các giai đoạn xử lý khác nhau: màu đỏ trong khi trộn, màu cam trong giai đoạn làm việc và màu vàng khi định vị trong miệng bệnh nhân

 • Thời gian đông kết khác nhau (Nhanh / Cực nhanh) *: để đáp ứng yêu cầu của các nha sĩ khác nhau

 • Mùi hương xoài đặc trưng tạo sự thoải mái cho bệnh nhân

  CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG
  • Lấy dấu răng trong nha khoa

   QUY TRÌNH SỬ DỤNG CƠ BẢN
     Thời gian làm việc  Thời gian trong miệng  Thời gian đông
   Tropicalgin Fast 1:35 1:00 2:35
   Tropicalgin Extra Fast 1:15 0:25 1:40


     

    Chính sách quy định chung

    Phản hồi khách hàng

    Dựa trên 4 reviews Viết phản hồi

    Tạm tính phí giao hàng

    Các sản phẩm bạn có thể cần

    Các sản phẩm bạn đã xem