Đầu trộn cao su/ nhựa

cung cấp bởi Unname
10.000₫

- Đầu trộn nhựa làm răng tạm (cam)

- Đầu trộn cao su lỏng (vàng)

- Đầu trộn cao su lấy dấu cắn (hồng)