Đầu trộn cao su/ nhựa

cung cấp bởi Unname
5.000₫

- Đầu trộn nhựa làm răng tạm (tỉ lệ 10:1)

- Đầu trộn nhựa làm răng tạm (tỉ lệ 1:1)

- Đầu trộn cao su lỏng (tỉ lệ 1:1)

- Đầu trộn cao su lấy dấu cắn ( tỉ lệ 1:2)