Face Bow - Cung Mặt Corident

cung cấp bởi Corident
11.750.000₫

Cung mặt - Corident

Nhà sản xuất : Corident - Hàn Quốc 

Cung mặt được thiết kế để ghi chuyển tương quan của hàm trên với sọ mặt thông qua cây chỉ ổ mắt hoặc cây chống mũi. 

Sử dụng cùng với Giá khớp Corident

Hướng dẫn sử dụng: