Giấy cắn GC

cung cấp bởi 49P Dental Market
230.000₫

GIẤY CẮN GC (Articulating Paper)
Mềm, mịn, không dính, cho dấu răng rõ ràng.
Độ dai cao, kháng rách.
Độ dày 101.6µm.
Hộp 10 xấp, 10.

Hai màu: Xanh, Đỏ