IPS Ceramic Etching Ge l- Etching sứ Ivoclare Vivadent

cung cấp bởi Ivoclar Vivadent
670.000₫
-Các IPS Ceramic Etching Gel được sử dụng để tạo ra các bề mặt liên kết cố định 
cho kỹ thuật xi măng composite.
-Nó tăng cường hiệu ứng liên kết giữa xi măng composite và bề mặt liên kết gốm.