Keo dán Scotchbond™ Universal Adhesive

cung cấp bởi 3M
819.000₫

- Sử dụng keo Scotchbond với mọi kỹ thuật

- Keo dán mang lại độ bền dán cao và ổn định 

- Giảm nhạy cảm chân răng 

- Đơn giản hóa qúa trình bonding chỉ với 1 lọ keo cho mọi kỹ thuật...

- Keo dán 1 bước Single Bond

Phản hồi khách hàng

Dựa trên 1 review Viết phản hồi