Mắc cài sứ tự buộc Empower® Clear Brackets

cung cấp bởi American Orthodontics
7.500.000₫

 

Mua 2 bộ tặng 12 dây Niti Iconix

Mua 5 bộ tặng 1 bộ mắc cài Iconix

Mua 10 bộ tặng 1 bộ Iconix + 1 ống composite gắn 4g

CTKM đến hết tháng 5.2019

    Mắc cài sứ tự buộc Empower® Clear Brackets