Mũi đá trắng

cung cấp bởi 49P Dental Market
50.000₫

- Mũi khoan đánh bóng :

  • Hoàn tất sau khi sửa soạn cùi răng 
  • Đánh bóng bề mặt răng sau khi tháo mắc cài 

Nhà sản xuất: Edenta - Switzerland