Mũi đá trắng

cung cấp bởi Edenta
50.000₫

- Mũi khoan đánh bóng :

  • AS03 - Mũi đầu bằng:Hoàn tất sau khi sửa soạn cùi răng 
  • AS02 - Mũi đầu nhọn:Đánh bóng bề mặt răng sau khi tháo mắc cài 
  • AS01- Mũi búp lửa

Nhà sản xuất: Edenta - Switzerland