Mũi khoan trụ đầu nhọn 886 Romidan

cung cấp bởi Romidan
28.000₫

Mũi khoan trụ đầu nhọn 

Sản xuất : Isarel