Composite lỏng Te-econom Flow

cung cấp bởi Ivoclar Vivadent
220.000₫

Nhà sản xuất : Ivoclar Vivadent

Xuất xứ: Liechtenstein 

*** CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ***

MUA 05 ống composite lỏng Te-econom Flow TẶNG 01 ống composite lỏng Te-econom Flow

Áp dụng từ ngày 11/03/2019

 Quang trùng hợp, cản quang, hỗn hợp chảy

Chỉ định
Điều trị phục hồi cho các xoang nhỏ của tất cả các loại xoang sâu
Phục hồi răng sau sâu nhỏ (loại I, II)
Phục hồi xoang III, IV, V
Phục hồi  phòng ngừa
Ưu điểm

  • Phổ chỉ rộng
  • Xử lý tối ưu
  • Dễ dàng chảy lỏng vào các xoang nhỏ nhất
  • Ứng dụng chính xác và kinh tế
  • Có sẵn màu A2 và A3