Kềm Weingart (060-031)

cung cấp bởi POS
2.935.000₫

Nhà sản xuất : POS

Xuất xứ : Mỹ 

Công cụ này thường được sử dụng để thực hiện uốn cong cinchback (bẻ đuôi dây sau cùng) để kích hoạt hoặc bảo vệ các dây cung.

Kềm cũng có thể được gài vào trung tâm của vỏ TPA Goshalan ở một bên khi mỏ khác chèn hoặc loại bỏ thanh vòm qua lúm đồng tiền khóa.