Trâm máy Protaper Ultimate - Dentsply Sirona

filler

Size: Slider / 3 trâm
Chiều dài: 21mm
Giá:
Giá bán ưu đãi810.810₫

Mô tả sản phẩm

*** THÔNG TIN SẢN PHẨM ***

  • Nhà sản xuất : Dentsply Sirona
  • Xuất xứ : Mỹ

*** ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM ***

 ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
  • Tạo hình ống tủy : Chỉ cần 1 trình tự Trâm Slider - Shaper - Finishers để giải quyết hầu hết các trường hợp lâm sàng
    • Trâm Slider có thể dùng trực tiếp để bắt đầu tạo đường trượt trong đa số các trường hợp
    • Trâm Shaper nâng cao hiệu cắt và khả năng đẩy mùn ngà lên phía 2/3 trên ống tủy
    • Trâm Finishers mềm dẻo trong những trường hợp giải phẫu thách thức nhất ở phần ba chóp mà ko gây giãn xoắn hay gãy trâm
CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG
  • Dùng trong điều trị nội nha
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ BẢN

Chính sách quy định chung

Các sản phẩm bạn có thể cần

Các sản phẩm bạn đã xem