Trâm máy Protaper Ultimate - Dentsply Sirona

filler

Size: Slider / 3 trâm
Chiều dài: 21mm
Giá:
Giá bán ưu đãi810.810₫

Mô tả sản phẩm

*** THÔNG TIN SẢN PHẨM ***

  • Nhà sản xuất : Dentsply Sirona
  • Xuất xứ : Mỹ

*** ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM ***

 ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
  • Tạo hình ống tủy : Chỉ cần 1 trình tự Trâm Slider - Shaper - Finishers để giải quyết hầu hết các trường hợp lâm sàng
    • Trâm Slider có thể dùng trực tiếp để bắt đầu tạo đường trượt trong đa số các trường hợp
    • Trâm Shaper nâng cao hiệu cắt và khả năng đẩy mùn ngà lên phía 2/3 trên ống tủy
    • Trâm Finishers mềm dẻo trong những trường hợp giải phẫu thách thức nhất ở phần ba chóp mà ko gây giãn xoắn hay gãy trâm
CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG
  • Dùng trong điều trị nội nha
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ BẢN

Chính sách quy định chung

Tạm tính phí giao hàng

Các sản phẩm bạn có thể cần

Các sản phẩm bạn đã xem