Tính cách thương hiệu nha khoa (Phần 3)

Tính cách thương hiệu nha khoa (Phần 3)

49PTeam

Đối với con người, vị trí của một thương hiệu nằm ở trong bộ nhớ phần lớn được xác định bởi tính cách của nó. Có ba lĩnh vực chính mà chúng ta có thể tìm kiếm để đánh dấu tính cách thương hiệu: Hình thức - Âm thanh - Hoạt động của nha khoa

Tính cách thương hiệu nha khoa (Phần 2)

Tính cách thương hiệu nha khoa (Phần 2)

49PTeam

Giống như tính cách con người, tính cách của thương hiệu có thể được phân chia thành bốn khía cạnh riêng biệt: Cảm xúc (EQ) - Lý trí (IQ) - Đặc điểm - Hành vi

Tính cách thương hiệu nha khoa (Phần 1)

Tính cách thương hiệu nha khoa (Phần 1)

49PTeam

Chuyên gia thương hiệu Jennifer Aaker đã đề cập đến 5 khía cạnh khác biệt của tính cách thương hiệu trong một bài báo trên Tạp chí Nghiên cứu Tiếp thị năm 1997 đó là: Chân thành, Sôi nổi, Năng lực, Tinh tế, Mạnh mẽ

Truyền tải thương hiệu nha khoa

Truyền tải thương hiệu nha khoa

49PTeam
Sự thống nhất về thông điệp truyền tải trong những lần tiếp xúc giữa nha khoa và khách hàng là điều QUAN TRỌNG NHẤT để truyền tải thương hiệu nha khoa tới khách hàng.
Điều gì tạo nên thương hiệu nha khoa?

Điều gì tạo nên thương hiệu nha khoa?

49PTeam
Có 2 cách để tiếp cận và định hướng xây dựng thương hiệu nha khoa. Đó là tập trung xây dựng GIÁ TRỊ LÝ TÍNH hay tìm ra và truyền tải GIÁ TRỊ CẢM XÚC tới khách hàng...
Thương hiệu nha khoa là gì?

Thương hiệu nha khoa là gì?

49PTeam
Định nghĩa, tính chất và giá trị của thương hiệu trên quy mô rộng khi áp dụng vào những ngành riêng biệt, mà ở đây là Nha khoa vẫn giữ nguyên giá trị
Thương hiệu nha khoa được hình thành trong tâm trí của khách hàng thông qua...

Sản phẩm HOT của tuần