Mũi Lentulo - VDW

cung cấp bởi VDW
219.000₫

 Đóng gói : Vỉ 4 cây

Quay xi măng và thuốc vào ống tủy

Dụng cụ có tính đàn hồi và các vòng xoắn mảnh dẫn về phía hop của dụng cụ