Mũi Peeso - VDW

cung cấp bởi VDW
340.000₫

Đóng gói : vỉ 6 cây

Mũi Peeso là dụng cụ nội nha được thiết kế để mở rộng và làm thẳng phần vành ống tuỷ. Quá trình này giúp các dụng cụ tạo hình ống tuỷ khác thâm nhập tốt hơn. Hơn nữa, sản phẩm còn được sử dụng để sửa soạn ống tuỷ

Chủ yếu được dùng để tạo hình ống tuỷ thành một hình ống