Trâm máy nội nha tích hợp định vị chóp - VDW.GOLD RECIPROC

cung cấp bởi VDW
50.000.000₫

Chế độ trâm quay liên tục :

- Được thiết kế để có thể vận hành với các trâm : Mtwo®, FlexMaster®, ProTaper® Universal, K3TM  và đặc biệt áp dụng được cho mũi Gates Glidden

- Chức năng an toàn tự động : tực động đảo ngược vòng, chương trình đặc biệt ANA cho các ống tủy có hình thái giải phẫu khó.

Có thể lưu 15 chương trình torque và tốc độ cá nhân hóa 

Chế độ quay quả lắc:

- Được thiết lập phù hợp cho các hệ thống trâm RECIPROC® 

- Chức năng  RECIPROC REVERSE 

Chế độ định vị chóp: 

- Có nhiều lựa chọn : kiểm soát chiều dài cùng lúc làm việc hoặc riêng biệt

- Tự động dừng lại khi đến chóp.