Trâm máy nội nha - VDW.SILVER RECIPROC

cung cấp bởi 49P Dental Market
Hết hàng
37.000.000₫

Chế độ trâm quay liên tục :

- Được thiết kế để có thể vận hành với các trâm : Mtwo®, FlexMaster®, ProTaper® Universal, K3TM  và đặc biệt áp dụng được cho mũi Gates Glidden

- Chức năng an toàn tự động : tực động đảo ngược vòng, chương trình đặc biệt ANA cho các ống tủy có hình thái giải phẫu khó.

Có thể lưu 15 chương trình torque và tốc độ cá nhân hóa 

Chế độ quay quả lắc:

- Được thiết lập phù hợp cho các hệ thống trâm RECIPROC® 

- Chức năng  RECIPROC REVERSE 
- Tự động điều chỉnh mômen với Auto-Stop-Reverse trong chế độ quay
- Động cơ hoạt động bằng pin; hoạt động liên tục ngay cả khi sạc
- Bao gồm tay khuỷu tỉ lệ 6: 1